ρ

مدیریت سامانه

 
در این بخش مدیریت سامانه شامل تمامی موارد مرتبط با سامانه اینترنتی از جمله بررسی مقالات ارسالی، بررسی میزان تشابه و ارسال به داوران تخصصی متناسب با موضوع، پیگیری مقالات، ارسال نظرات داوران و سایر موارد انجام می‌گردد.
 
Buy now