ρ

التنقيح

 
يشمل تنقيح النص الكامل باللغة الفارسية أو الإنجليزية، والتنقيح التخصصي للنصوص الإنجليزية، ورفع المستوى النوعي للكتابة بالإنجليزية.
 

This post is also available in: faالفارسية

Buy now