ثبت نام شما در وبینار با موفقیت انجام شد.

لینک ورود:

https://vc10.semnan.ac.ir/editor

این وبینار از طریق نرم افزار Adobe Connect ارائه خواهد شد. برای ورود به وبینار نیاز به رمز نمی باشد.


جهت ورود، روی لینک بالا کلیک نمایید. سپس گزینه Guest را انتخاب نموده، در پنجره Name، نام خود را به انگلیسی نوشته و روی دکمه Enter Room کلیک کرده تا وارد جلسه شوید.

صفحه ی اصلی

الماس ایده علم و فناوری