ثبت نام شما در اولین همایش سردبیران و مدیران مسئول نشریات علمی کشور، انجام شد.

زمان برگزاری همایش: شنبه، 9 تیر ماه 1403، ساعت 8 الی 16
مکان: تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، میدان شهید شهریاري، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی


در صورت عدم امکان حضور، از طریق ارسال ایمیل به آدرس khorsand.sr@gmail.com به کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اطلاع دهید.

صفحه ی اصلی

الماس ایده علم و فناوری

 

مهلت ثبت نام در نشست سردبیران و مدیران مسئول نشریات علمی کشور به پایان رسیده است.


زمان برگزاری: شنبه، 9 تیر 1403، ساعت 8 الی 16

مکان برگزاری: تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، میدان شهید شهریاري، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی